Co není CDRSP?

CDRSP není zařízením ústavní výchovy ani zařízením, které má vykonávat výchovná opatření či jakoukoli jinou formu péče o děti, o které se nemohou starat jejich rodiče.

CDRSP také nenahrazují žádné stávající pobytové zařízení pro děti (jako např. dětské domovy pro děti do 3 let).

Cílem CDRSP není suplovat nedostatečné kapacity sociálních služeb (např. kapacity odlehčovací péče).

Scroll to Top