Co je CDRSP?

CDRSP je poskytovatel zdravotních služeb, který se integruje do systému zdravotnických zařízení, současně však jde o zařízení se sociálním přesahem. Složení zdravotní péče odpovídá režimu dlouhodobé ošetřovatelské lůžkové péče: klíčovou roli má ošetřovatelský personál (přes 80% péče). Péče lékaře se pohybuje mezi 5 % a 10 %. Podobně se pohybuje péče fyzioterapeuta. Důraz je kladen na poskytování komplexní nabídky služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních a sociálních služeb dítěti a jeho rodině.

CDRSP má sloužit ke komplexní podpoře rodin s dětmi se závažným somatickým zdravotním postižením nebo závažným somatickým chronickým onemocněním. Posláním zařízení CKP je zajištění takové komplexní zdravotně-sociální péče, aby byly vytvořeny co nejvhodnější podmínky pro dlouhodobé setrvání dítěte s vážným zdravotním omezením v jeho biologické (nebo náhradní) rodině.

V CDRSP je prostřednictvím multidisciplinárního týmu poskytována lůžková péče a stacionární péče dětem se somatickým život ohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním. Tato péče je poskytována s důrazem na podporu psychomotorického a socioemočního vývoje dítěte, zamezení vzniku psychických deprivací a rozvíjení jeho komunikačních schopností, a s cílem navrácení dítěte do vlastního sociálního prostředí. Lůžková péče je poskytována ve formě dlouhodobé lůžkové péče a ve formě zdravotní respitní péče.

Scroll to Top