Kolik lůžek CDRSP bude potřeba zajistit v ČR?

 

V roce 2021 pobíralo celkem 357,5 tisíce osob v České republice příspěvek na péči. Z toho téměř 32 tisíc tvořily děti ve věku 0 až 17 let, což je necelých 9 % ze všech vyplacených příspěvků (Zdroj: ročenka MPSV 2021).

Počet dětí, kterým byl přidělen nějaký stupeň závislosti, v průběhu let neustále roste. Následující graf ukazuje vývoj počtu dětí ve věku 1-17 v jednotlivých skupinách podle stupně závislosti:

Nejvíce dětí má stupeň závislosti I., jde o 12 tisíc dětí, následuje stupeň II. s 9 tisíci dětmi, dohromady tvoří tyto děti 66 % všech dětí, které pobírali v roce 2021 příspěvek na péči. Zbývajících 34 % jsou děti ve III. a IV. stupni závislosti, což jsou potenciální pacienti CDRSP, pokud se u nich projevují somatické potíže. Jak velká část z těchto dětí má somatické projevy nelze přesně zjistit. Nicméně, můžeme konstatovat, že je v ČR maximálně 11 tisíc nezletilých pacientů, kteří mohou péči zařízení využívat. Část těchto dětí trpí duševními onemocněními nebo mentálním postižením, tyto děti nepotřebují zdravotní respitní péči (ve smyslu návrhu CDRSP). Péče CDRSP je určena dětem s vážným chronickým onemocněním nebo vážným zdravotním postižením, které mají somatické projevy. Proto v dalším kroku pracujeme s odhadem maximální kapacity pro 10 tisíc dětí. Níže jsou propočteny tři varianty nároku na zdravotní respitní péči: nárok 14 dní za 6 měsíců, 14 dní za 12měsíců a 10 dní za 12 měsíců. Z pohledu péče o nemocné dítě je preferovaná varianta 14 dní za 6 měsíců, protože zajistí možnost odlehčení na 2 – 3 dny za kalendářní měsíc.

Cílová maximální potřebnost lůžek zdravotní respitní péče v rámci celé republiky je odhadována na 500 lůžek.

Scroll to Top