Historie projektu

Nadace Sirius realizovala v období od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2022 projekt transformace dětských domovů pro děti do 3 let věku na centra komplexní péče (CKP). Do projektu bylo zapojeno za Středočeský kraj Dětské centrum Strančice (později přejmenováno na Dětské centrum Chocerady) a Dětské centrum Kolín, za Moravskoslezský kraj Dětské centrum Domeček Ostrava. Podpora byla poskytována také Dětskému centru Veská a Svitavy v Pardubickém kraji.

Ve všech projektem podpořených dětských centrech byly naplněny cíle dle projektového plánu, portfolio služeb dětských center bylo doplněno o služby v režimu komplexní péče (zdravotní služby ve formě lůžkové, ambulantní péče a péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta, odlehčovací sociální služby). Projekt přinesl vhodnou kombinaci zdravotních a sociálních služeb, které jsou poskytovány v jednom místě multidisciplinárním týmem odborníků, čímž lze rodině nabídnout komplexní podporu. Projekt zároveň ověřil potřebnost poskytovatele CKP v systému služeb pro děti. Transformací existujících dětských domovů pro děti do 3 let věku vzniklo zdravotnické zařízení na zdravotně-sociálním pomezí, schopné poskytovat služby orientované výhradně na rodinu dítěte s vážným zdravotním omezením, a to vhodnou kombinací vzájemně provázaných zdravotních a sociálních služeb, které vycházejí z individuálních potřeb dítěte a jeho rodiny.

Projekt úspěšně nastavil u všech podpořených dětských center nový model financování s využitím dalších zdrojů nad rámec příspěvku zřizovatele. Monitorováním poskytované péče a rozsahu činností v dětských centrech byly připraveny a expertní skupinou revidovány standardy pro minimální personální vybavení zdravotních služeb a věcné, technické požadavky na provoz CKP. Tento podklad bude následně sloužit pro jednání k novele zákona o zdravotních službách a prováděcích právních předpisů. Sledováním zdravotních výkonů u lůžka pacienta v jednotlivých dětských centrech byly připraveny podklady pro další jednání se zdravotními pojišťovnami o úhradě péče v CKP z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Scroll to Top