Centrum dlouhodobé, respitní a stacionární péče (CDRSP) pro dětské pacienty

CDRSP představuje nový způsob poskytování zdravotních služeb, který dosud není v legislativě upraven a má sloužit ke komplexní podpoře rodin s dětmi se závažným somatickým zdravotním postižením nebo závažným somatickým chronickým onemocněním. Na právní úpravě CDRSP se nyní intenzivně pracuje s cílem zlegalizovat službu jako zdravotnické zařízení. Připravovaná právní úprava přinese do systému specifického poskytovatele služeb na zdravotně-sociálním pomezí, jehož posláním bude zajištění takové komplexní péče, aby byly vytvořeny co nejvhodnější podmínky pro dlouhodobé setrvání dítěte v jeho biologické (nebo náhradní) rodině.

Co je CDRSP?

Co je Centrum dlouhodobé, respitní a stacionární péče

Co není CDRSP?

Co není Centrum dlouhodobé, respitní a stacionární péče?

Komu CDRSP pomáhá?

Komu pomáhá Centrum dlouhodobé, respitní a stacionární péče?

Proč potřebujeme CZRP?

Proč potřebujeme Centrum dlouhodobé, respitní a stacionární péče?

Scroll to Top